TT-1-554-14 FIZIKA I.

 1. Belépõ és vizsgakérdések:
  Mechanika belépõkérdések
  Mechanika vizsgakérdések
  Elektrodinamika belépõkérdések
  Elektrodinamika vizsgakérdések
 2. A tárgyprogram legutolsó módosításának kelte: 1997. október 2.

 3. A tárgy felelõs tanszéke és oktatói:
 4. Heti óraszám: 4 óra ea., követelmény: vizsga, nincs gyakorlati jegy, kredit érték: (4)

 5. A tárgy helye a tantervben: 1. modul

 6. Kötelezõ elõzetes követelmény: Matematika II. (TT -1-918), differenciálegyenletek

 7. Ajánlott elõzetes, vagy ajánlott együttes követelmény: nincs

 8. Átfedés más tárgyak programjával: nincs

 9. Tantárgyi követelmények:
 10. Irodalom:
  Láng László (szerk.): Kísérleti Fizika 60930
  tanszéki segédanyagok (a tanszéken kaphatók):
  Farkas Henrik - Wittmann Marian: Fizika I., jegyzetkiegészítés
  Noszticzius Zoltán - Wittmann Marian: Elektrodinamika, jegyzetkiegészítés

 11. Részletes tárgyprogram:

1. MECHANIKA

2 óra

2 óra

2 óra

1 óra

1 óra

2 óra

4 óra

4 óra

2 óra

3 óra

2 óra

5 óra

2. ELEKTRODINAMIKA

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra