ELEKTRODINAMIKA

Belépő kérdések

 1. A Maxwell-egyenletek lokális alakja.
 2. A Maxwell-egyenletek globális alakja.
 3. E, D, H és B vektorok mérőeszközei. (próbatöltés, palacsintasütő, szolenoid, magnetométer)
 4. E, D, H és B vektorok mértékegységei.
 5. D definíciója E-vel és P-vel, B definíciója H-val és M-mel.
 6. Anyagi egyenletek. P=P(E), M=M(H), j=j(E,Ei) .
 7. Az elektromos áramerősség és áramsűrűség.
 8. Az elektromos térerősség mérése és egysége.
 9. Az elektromos eltolás (vagy más szóval megosztás) mérése és egysége.
 10. Az elektromos feszültség.
 11. Az elektromos potenciál.
 12. Az dielektromos polarizáció vektorának jelentése.
 13. A Maxwell-egyenletek alakja stacionárius áramok esetén.
 14. Az Ohm-törvény (integrális és differenciális). Az Ohm törvény idegen erő jelenlétében.
 15. Az elektromotoros erő.
 16. A Kirchhoff-törvények.
 17. A Joule-törvény globális és lokális alakja.
 18. A mágneses térerősség mérése és egysége.
 19. A mágneses indukció mérése és egysége.
 20. Ampčre-féle gerjesztési törvény.
 21. Mágneses tér hatása az áramtól átfolyt vezetőre.
 22. Lorentz féle erőtörvény: ponttöltésre ható erő elektromágneses térben.
 23. Áram mágneses tere: Laplace elemi törvénye és tetszőleges alakú vezető mágneses tere.
 24. Faraday-féle indukciótörvény.
 25. Neumann-féle indukciótörvény.
 26. Szinuszosan váltakozó áram, komplex írásmód, komplex amplitúdó.
 27. A komplex impedancia fogalma. Ellenállás, tekercs és kondenzátor impedanciája.
 28. Effektív értékek.
 29. Kondenzátor és tekercs energiája.
 30. Elektromos és mágneses tér energiája.
 31. Eltolási áram.
 32. Elektromágneses hullámok terjedési sebessége.

 _______________________

Megjegyzés: Apró betűkkel a kérdésre adandó válaszra utalunk.

Frissítve: 2014. 12. 11.