MECHANIKA Vizsgakérdések

1. Az SI mértékrendszer. A fizika felosztása.

2. Koordinátarendszerek.

3. A sebesség és a gyorsulás kifejezése Descartes-rendszerben és síkbeli polárkoordináta-rendszerben.

4. Simuló kör. Tangenciális és centripetális gyorsulás.

5. Körmozgás. A rezgõmozgás mint a körmozgás vetülete.

6. Súly és súlytalanság. Súlypont. Arkhimédész törvénye.

7. Tehetetlenségi erõk.

8. Pontrendszer és kontinuum. Mozgásegyenlet.

9. A tömegközéppont jelentõsége, sajátosságai.

10. Az impulzustétel és az impulzus megmaradási tétele.

11. Az impulzusmomentum tétele és az impulzusmomentum megmaradási tétele. Centrális erõtér.

12. Munka, teljesítmény, energia.

13. A kinetikus energia tétele.

14. Konzervatív erõtér.

15. A mechanikai energia megmaradási tétele. Disszipáció.

16. Tömegpont mozgása homogén erõtérben.

17. Rezgések.

18. Kényszermozgások. A matematikai inga.

19. A bolygómozgás. Kéttest-probléma.

20. Súrlódás. Mozgás lejtõn.

21. Merev testek.

22. Merev testek forgása rögzített tengely körül. Fizikai inga. Torziós inga.

23. A kontinuummechanika alapjai.

24. Rugalmas testek. Egyszerû nyújtás. Egyszerû nyírás.

25. A fluidumok mechanikájának legfontosabb fogalmai.

26. A Bernoulli-egyenlet.

27. Viszkozitás. Turbulencia. Közegellenállás.