MECHANIKA Belépõ kérdések

1. Prefixumok.

2. Szinuszos folyamat képlete, grafikonja, jellemzõi.

3. Tömegpont fogalma és alkalmazhatósága.

4. Mikor van szükség kvantumfizikára; relativisztikus fizikára?

5. Helyvektor. Pálya. Út. Elmozdulás.

6. Folyamat változási sebessége. Átlagérték, átlagos változási sebesség.

7. Sebesség. Nagysága. Iránya. Átlagsebesség.

8. Egyenesvonalú mozgás. Egyenletes mozgás. Egyenletesen gyorsuló mozgás.

9. Egységvektor deriváltja.

10. Síkmozgás szögsebessége. Merev test forgómozgásának szögsebessége.

11. Körmozgás gyorsulása. Tangenciális és centripetális gyorsulás.

12. Inerciarendszerek. Hány van, és mi köztük a kapcsolat?

13. Az I. axióma.

14. A II. axióma.

15. A III. axióma.

16. Az erõ és a tömeg sztatikai és dinamikai mérése.

17. Súly.

18. Erõtörvény.

19. Mozgásegyenlet.

20. Centrifugális erõ.

21. A sûrûség. Átlagsûrûség.

22. Tömegközéppont.

23. Tömegpont impulzusa és impulzusmomentuma.

24. Kiterjedt test impulzusa.

25. Impulzustétel. Impulzus-megmaradás tétele.

26. Forgatónyomaték.

27. Az impulzusmomentum tétele.

28. Tömegponton végzett munka.

29. Teljesítmény. Átlagteljesítmény.

30. Kinetikus energia.

31. A kinetikus energia tétele.

32. Konzervatív erõtér, potenciális energia.

33. A mechanikai energia megmaradási tétele.

34. Transzláció és rotáció.

35. A merev test fogalma, szabadsági foka.

36. Tehetetlenségi nyomaték.

37. Feszültségtenzor.

38. Tömegáram, térfogatáram. Áramerõsség, áramsûrûség.

39. Bernoulli-egyenlet.

40. Viszkozitás.