BMETE141122 IRREVERZIBILIS TERMODINAMIKA (VM)BMETE145122 IRREVERZIBILIS TERMODINAMIKA (FIZ.)1. A tárgyprogram utolsó módosításának kelte: 1997. október 2.2. A tárgy felelôs tanszéke és oktatója: Kémiai Fizika Tanszék, Dr. Verhás József egyetemi tanár.3. Heti óraszám:vegyészmérnök hallgatóknak 2ea. kreditérték 2mérnök-fizikus hallgatóknak 2 ea. 2 gy., követelmény: , kredit érték: 4.4. A tárgy helye a tantervben: 5. modul5. Kötelezô elôzetes követelmény: vegyészmérnök hallgatóknak Fizika II. BMETE141555 vagy Fizika B2 BMETE141817; mérnök-fizikus hallgatóknak Kísérrleti fizika II BMETE1310736. Ajánlott elôzetes követelmény: -------Ajánlott együttes követelmény: ---7. Átfedés más tárgyak programjával: ---8. Tantárgyi követelmények:Félévközi követelmény: Félévközi jegyet kell szerezniVizsga: -----9. Irodalom: Gyarmati I. Nemegyensúlyi termodinamika A. részVerhás J. Termodinamika és reológia IV. fejezet10.Részletes tárgyprogram:1. Hõtani alapfogalmak, hõmérséklet. Munka és hõ viszonya, elsõ fõtétel. (1 óra)2. Hõerõgépek hatásfoka, második fõtétel, entrópia.

(1 óra)

3. A kinyerhetõ munka maximuma, exergia.

(2 óra)

4. Szabadenergia, potenciálok.

(2 óra)

5. Entrópia mérleg, entrópia áram, entrópia produkció, irreverzibilitás, egyensúlyfeltételei.

(2 óra)

6. Dinamikai törvények, reciprocitási relációk, szimmetriák.

(2 óra)

7. Temoelektromosság.

(2 óra)

8. Transzportfolyamatok.

(2 óra)

9. Egyensúlytól távoli rendszerek, gyors folyamatok. Dinamikai szabadsági fokok.(2 óra)10. A dielektromos polarizáció termodinamikai elmélete.

(2 óra)

11. A termodinamikai reológia alapjai.

(2 óra)

12. A termodinamika Gyarmati-féle hullámközelítése és a sugárzás útján történõ hõterjedés termodinamikai elmélete.

(2 óra)

13. A kiterjesztett termodinamika és a magasabbrendû fluxusok.

(2 óra)

14. Különleges alkalmazások: Villamos motorok, kolloid részecskék, elektromosan töltött részecskék mechanikai mozgása.

(2 óra)

15. A mechanika és az elektrodinamika törvényeinek termodinamikai újrafogalmazása.(2 óra)16. Disszipatív szerkezetek, stabilitás, mintaképzõdés.

(2 óra)A gyakorlatok tematikája az elõadásokéval egyezik meg, feladatait a mindenkorigyakorlatvezetõ az elõadóval egyeztetve határozza meg (találja ki) évenkéntmódosítva illetve javítva azokat.