TT-1-557-14 FIZIKA GYAKORLAT

 1. A tárgyprogram utolsó módosításának kelte: 1997. október 2 .

 2. A tárgy felelôs tanszéke és oktatója:
 3. Heti óraszám: 0+2+0 , követelmény: félévközi jegy: , kredit érték: (2).

 4. A tárgy helye a tantervben: I. modul

 5. Kötelezô elôzetes követelmény: Fizika I. TT-1-554-14

 6. Ajánlott elôzetes követelmény: Fizika labor TT-1-556-14
  Ajánlott együttes követelmény: ---

 7. Átfedés más tárgyak programjával: ---

 8. Tantárgyi követelmények: A megengedett hiányzás legfeljebb 30% lehet.
  Félévközi követelmény: 2 zárthelyi sikeres megírása.
  Vizsga: ---

 9. Irodalom: Jegyzet: 60809 Sándor J.: Fizikai példatár
  60924 Farkas H. -Sobor Z.: Fizikai példatár

 10. Részletes tárgyprogram:

A tantárgy célja, hogy a Fizika I. tantárgyban (mechanika, elektrodinamika) tanult elmélethez a hallgatók feladatokat oldjanak meg.

A gyakorlatok tematikája: