Tantárgykövetelmény

BMETE141557
FIZIKA SZÁMOLÁSI GYAKORLAT

Aktualis informacio 2008/2009 masodik felevere:
Elso ZH marcius 19-en csutortokon 9.15 orakkor a tanszeken lesz.
Masodik ZH aprilis 16-an csutortokon 9.15 orakkor a tanszeken.

Konzultacio igeny szerint.
Aki jon konzultaciora jelezzen emailben.
A neptunban elkuldtem ezeket az informaciokat.

 1. A tárgyprogram utolsó módosításának kelte: 2007. szeptember 7.

 2. A tárgy felelős tanszéke és oktatója: Fizika Tanszék, Dr. Volford András adjunktus

 3. Heti óraszám: 0+2+0 , követelmény: félévközi jegy: , kredit érték: (2).

 4. A tárgy helye a tantervben: I. modul

 5. Kötelező előzetes követelmény: Fizika I. BMETE141554

 6. Ajánlott előzetes követelmény: Fizika labor BMETE141556

 7. Ajánlott együttes követelmény:

 8. Jelenléti követelmények:

 9. Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat (melyből egy pótolható)

  1. zh: 7. hét; pótlás: 14. hét
  Témája: kinematika, hajítások, dinamika, körmozgás, közegellenállás
  2. zh: 13. hét; pótlás: 14. hét
  Témája: energia megmaradás, munkatétel, potenciál, konzervatív erőtér, impulzus megmaradás, impulzus tétel, impulzus momentum megmaradás, impulzus momentum tétel

  ZH Konzultáció: Megbeszélés alapján a tanszéken.

 10. A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 12 pontot, Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

  24 ponttól 42 pontig: elégséges (2)
  43 ponttól 62 pontig: közepes (3)
  63 ponttól 82 pontig: jó (4)
  83 ponttól 100 pontig: jeles (5)

 11. Konzultációk: Bejelentkezés alapján oktató: Volford András

 12. Átfedés más tárgyak programjával: ---

 13. Vizsga: ---

 14. Irodalom:
  Számolási gyakorlat készülő jegyzet (pdf)
  Számolási gyakorlat készülő jegyzet verzio I
  Számolási gyakorlat készülő jegyzet II. resz
  Tavalyi ZHI
  Példa ZHI
  Példa ZHII + megoldas
  Fizika példatár (Dancsó András)
  KINETIKA ingyenes program
  Jegyzet:

    60809 Sándor J.: Fizikai példatár
    60924 Farkas H. -Sobor Z.: Fizikai példatár

 15. Részletes tárgyprogram:
  A tantárgy célja, hogy a Fizika I. tantárgyban (mechanika, elektrodinamika) tanult elmélethez a hallgatók feladatokat oldjanak meg.
  A gyakorlatok tematikája:

  1. Kinematika. Vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszerek (Descartes-féle koordináta rendszer, polár koordinátarendszer). A pont mozgásának leírása. (2 óra) 2-3. Dinamika: Tömegpont mozgása erőtérben (gravitációs erőtér, rugó erőtörvénye, közegellenállás). Kényszermozgások (síkon, lejtőn, a fonál mint kényszer). Súrlódás.(4 óra)

  4. Impulzus, impulzusmomentum. (2 óra)

  5-6. Kinetikai energia (munka) tétel. Kinetikus (mozgási) energia, munka fogalma. Konzervatív erőtér. A mechanikai energiamegmaradás tétele. (4 óra)

  7. Pontrendszerek. Merev testek dinamikája (transzláció, rotáció). Tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték. (2 óra)

  8-9. Elektrosztatika: Térerősség, potenciál fogalma, Gauss-törvény. Dipól elektromos tere. Töltésrendszerek. (4 óra)

  10. Kondenzátor, kapacitás, dielektrikumok (polarizáció). (2 óra)

  11. Egyenáramok, Kirchhoff-féle törvények. Gerjesztési törvény. Árammal átjárt vezetők egymásra hatása. (2 óra)

  12. Indukció (Faraday, Neumann indukció törvény). Önindukció. Váltakozó áramok. (2 óra)

  13-14. 2 dolgozat. (4 óra)

  15. Ismétlés, javítás. (2 óra)