FIZIKA LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK vegyész- és biomérnök hallgatók részére
BMETE14AX05  BSc tanterv Tantárgykövetelmények
Előkövetelmény: Fizika 1 Mechanika Jelenléti követelmények
Követelmény: 0/0/3/F/2    (a laborgyakorlatok 3 órásak, de csak 1+8 alkalommal kell megjelenni) Félévközi követelmények
Félév: 2019/20/1 A félév végi osztályzat kialakítása
A tárgy felelős tanszéke és oktatója:  BME Fizika Tanszék, Kémiai Fizika Csoport, Wittmann Marian Konzultációk

Részletes tárgyprogram
2019. őszi félév
A jegyzőkönyveket el lehet vinni az F ép. III. lh. I. emeletén a rácsnál becsengetve
lehetőleg az alábbi időpontokban:
jan. 28. kedd fél 4 - 5
jan. 29. szerda 10-12
febr. 3. hétfő 10-12
ill. szerencsés esetben bármikor a tavaszi félév első két hetében.

Jegyzőkönyv eredmények   hétfő  csütörtök   péntek

A 2019. őszi félév
beosztása; mérésvezetők

csoportbeosztás   hétfő   csütörtök   péntek


2020. tavaszi félév: a tárgy új honlapja IDE kattintva érhető el.
Mi kell a laborra?

- az aznapi mérés anyaga (ld. lejjebb);
- előkészített jegyzőkönyv (fejléc; bevezető:
a mérés elméleti háttere röviden a jegyzet alapján, a mérési feladatok leírása);
- az aznap elvégzendő mérési feladatok ismerete, minimumkérdések ismerete, ill. ezen felül a méréshez kötődő fogalmak és számolások ismerete a mérési anyag alapján;
- számológép.

Hogyan kell fizika labor jegyzőkönyvet készíteni ?

Jegyzőkönyv-leadási kisokos


Jegyzet
Nyomtatott jegyzet nincs, az elméleti anyag és az egyes mérések anyaga itt tölthető le.
Az elméleti anyagra a gyakorlaton nincs szükség, viszont valamilyen formában a mérések leírását el kell hozni az egyes mérésekre!

  Balesetvédelem
 
Méréssorozat kiértékelése, Student-táblázat; közvetett mérés hibája; gyakorló feladatokkal      
Nem kötelező anyag:  Metrológiai alapok, elméleti háttér
  Egyenes paramétereinek meghatározása lineáris regresszióval

Mérések:
A minimumkövetelmények a mérésekhez
A félév első felének mérései:
  1. Görbeillesztés     Gyakorlat utánra: a jegyzőkönyv készítéséhez szükséges SciDAVis  letöltése itt (Windows)  vagy itt (Linux)   SciDAVis segédlet és a SciDAVis honlapja
  2. 
Mechanika
  3. Optika I.  

  4. 
Egyenáram, félvezető      Nem kötelező anyag:  félvezető olvasmány     áttekintő egyenáramú hálózatok számolásáról 
A félév második felének mérései:
 
5. Váltóáram       
Nem kötelező anyag:  demonstráció anyaga     
  6.
Logika
  7.
Optika II.      egy kis játék: emanim demonstráció letöltés         
  8.
Dinamikai rendszerek       PhasePictor letöltés        segédlet a PhasePictorhoz     Tantárgykövetelmények:


Jelenléti követelmények, pótlási lehetőségek
:
A bevezető előadáson elhangzottak ismerete nélkülözhetetlen a labor teljesítéséhez, és a balesetvédelmi oktatásban való részvétel előfeltétele a mérések megkezdésének.
A félév során összesen 8 mérést kell elvégezni. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele mind a 8 mérés ill. gyakorlat elvégzése, és legalább olyan szinten elkészített jegyzőkönyv beadása, amit a mérésvezető nem dob vissza.

15 perc késés esetén a mérés aznap már nem végezhető el, ez esetben pótmérési alkalmat kell igénybe venni a mérés elvégzéséhez.
A félév során összesen max. 2 mérés pótlására van lehetőség (akár hiányzás miatt, akár késés miatt, akár azért, mert a mérésvezető elküldte a hallgatót elégtelen felkészülés vagy hiányzó jegyzőkönyv miatt)
.
Mérések pótlása: 
A szorgalmi időszakban korlátozott létszámban lehetőség van más laborcsoporthoz csatlakozva mérést pótolni (akár a saját laborkurzus másik csoportjánál, akár másik labornapon). Ilyenkor kérjük a pótmérési szándékot előre jelezni a laborvezetőnek és az aktuális mérésvezetőnek is, hogy lássuk, melyik mérésre hányan kívánnak jönni, van-e annyi hely. Ezen felül lesznek pótmérési alkalmak a pótlási héten, aminek időpontját a félév végén egyeztetjük az érintettekkel.
Egyszer már elvégzett mérést javító szándékkal megismételni nem lehet.


Félévközi követelmények
:
Előzetes felkészülés a mérésekre a honlapon található írásos segédanyag alapján.
Jegyzőkönyv előkészítése a mérés előtt (fejléc, a mérés összefoglalója röviden a jegyzet alapján, a mérési feladatok leírása).
A 8 mérési feladat elvégzése.
A jegyzőkönyvek elkészítése otthon egyénileg a mérési adatok alapján.
A felkészülést,
a jegyzőkönyveket, és egyes esetekben az órai munkát pontozzuk.


A félév végi osztályzat kialakítása
:
A mérések kezdetén a mérésvezető írásban (vagy szóban) ellenőrzi a hallgató felkészültségét. Elégtelen felkészülés esetén (ld. a minimumkövetelményeket) a hallgatót a mérésvezető elküldi, a hallgató a mérést nem végezheti el azon a napon, hanem pótmérési alkalmat kell igénybe vennie a mérés elvégzéséhez.
A mérésre való felkészüléshez a hallgató konzultációt kérhet a mérésvezetőtől (vagy a laborvezetőtől) előzetes egyeztetéssel (a mérésvezetők e-mail címei a táblázatban találhatók). Akkor is elküldi a mérésvezető a hallgatót, ha nem hozott előkészített jegyzőkönyvet az aznapi mérésre (fejléccel, összefoglalóval, a mérések leírásával), illetve ha 15 percnél többet késik. Ha valakit másodszor is elküldenek a félév valamelyik felének 4-4 méréséről, akkor a félévközi jegy elégtelen. 
Minden mérésre maximum 20 pont kapható. Ez a felkészülés ellenőrzésén (általában 8 pont), a jegyzőkönyvön (általában 12 pont), és néhány mérésnél
az órai munkán alapul. Egyes méréseknél szorgalmi feladatok is adhatók be, amelyekkel pluszpontok szerezhetők.
Minden méréshez olyan jegyzőkönyvet kell beadni, amely az adott mérés követelményeinek legalább minimális szinten megfelel. A hiányos, értékelhetetlen jegyzőkönyvet a mérésvezető visszadobja ("újra") és ezért 4 pontot levonunk. A visszadobott jegyzőkönyvet a félév során tetszőlegesen választott időben vissza kell kérni és a hiányzó, ill. elfogadhatatlan részt pótolni, ill. javítani kell. Erre a határidő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított egy hét. Amíg a jegyzőkönyv nincs elfogadva, a mérés el nem végzettnek minősül.
A jegyzőkönyvet a mérést követő héten a laboridő elején kell leadni - kivéve
- ha oktatási szünet van;
- ha valaki beteg, ill. bármilyen okból aznap nem jön mérésre.
Laboridőn kívül csak előzetes egyeztetéssel lehet jegyzőkönyvet leadni.
Késedelmes jegyzőkönyv-beadáskor 4 pontot levonunk, ezzel együtt a beadási határidő egy héttel kitolódik. Ha a jegyzőkönyv akkor sem érkezik be, akkor újabb 4 pontot levonunk, és a beadási határidő egy újabb héttel kitolódik; stb, stb. (a mérésre kapott pontszám így akár negatív is lehet). Különeljárási díjat nem kell fizetni, kivéve, ha a legkésőbb 13. oktatási héten elvégzett mérés jegyzőkönyve nem érkezik be a szorgalmi időszak utolsó napjáig, hanem csak a pótlási héten. A 14. héten elvégzett mérések jegyzőkönyvét a pótlási héten kell beadni. A szorgalmi időszakban elvégzett mérések jegyzőkönyve a pótlási hét után már nem adható be. A pótlási héten elvégzett pótmérések jegyzőkönyveit viszont még be lehet adni a vizsgaidőszak első hetében, az oktatóval egyeztetett időpontban.
Az egyes mérések javító szándékú megismétlésére nincs lehetőség, de szorgalmi feladatok benyújtásával szorgalmi pontok szerezhetők utólag is a mérésenkénti 20 ponton felül.

A félévközi jegy a 8 mérésre kapott összpontszám alapján a következőképpen alakul:
   64 -     :   2
   88 -     :   3
 112 -     :   4
 136 -     :   5


Konzultációk: előzetes megbeszélés, ill. e-mail bejelentkezés alapján
a mérésvezetőkkel (az e-mail címek a táblázatban vannak),
ill. a laborvezetővel (
Wittmann Marian ) egyeztetve.

 


Részletes tárgyprogram:       

I. Bevezető előadások, a laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek:

- Bevezető, munkavédelmi szabályok. (1 óra)
- Méréssorozat kiértékelése, közvetett mérés hibája, elektromosságtani alapismeretek. (2 óra)

II. Önálló mérések

1. Görbeillesztés: a legkisebb négyzetek módszerének elve, lineáris és nemlineáris illesztés számítógéppel. (3 óra)

2. Mechanika: Lineáris rugalmas erő; rezgőmozgás, ingamozgások, torziós inga tanulmányozása (a fázistér és a trajektóriák bemutatása). (3 óra)

3. Optika I.: Geometriai optika: domború lencse leképzésének vizsgálata; prizma törésmutatójának meghatározása, hajszál vastagságának becslése. Brewster szög mérése. Polarizáció vizsgálata. (3 óra)

4. Egyenáram: soros és potenciometrikus áramkörszabályozás. Félvezetők: félvezető dióda karakterisztikájának mérése. (3 óra)

5. Váltóáram: soros RLC-kör impedanciájának frekvenciafüggése, rezonancia. Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. (3 óra)

6. Logika: logikai algebra, kapuáramkörök. Meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel. (3 óra)

7. Optika II.: Fizikai optika: lézer hullámhosszának, hajszál vastagságának, transzmissziós rács rácsállandójának meghatározása elhajlási képből. Michelson-interferométer.  (3 óra)

8. Dinamikai rendszerek: Egyszerű (kémiai, populációdinamikai) problémák differenciálegyenletének felállítása. A differenciálegyenletek stacionárius pontjainak meghatározása, lineáris stabilitásvizsgálat. A megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon. (3 óra)

A tárgyprogram kelte: 2007. augusztus 30.