TT- 5-122-14 Irreverzibilis termodinamika

 1. A tárgyprogram utolsó módosításának kelte: 1997. október 2.

 2. A tárgy felelôs tanszéke és oktatója:
 3. Heti óraszám: 2 ea. 2 gy., követelmény: , kredit érték: (4).

 4. A tárgy helye a tantervben: 5. modul

 5. Kötelezô elôzetes követelmény: TT-1-555-14 Fizika II.

 6. Ajánlott elôzetes követelmény: -------
  Ajánlott együttes követelmény: ---

 7. Átfedés más tárgyak programjával: ---

 8. Tantárgyi követelmények:
  Félévközi követelmény: Félévközi jegyet kell szerezni
  Vizsga: -----

 9. Irodalom: Gyarmati I. Nemegyensúlyi termodinamika A. rész
  Verhás J. Termodinamika és reológia IV. fejezet

 10. Részletes tárgyprogram:

  1. Hõtani alapfogalmak, hõmérséklet. Munka és hõ viszonya, elsõ fõtétel. (1 óra)
  2. Hõerõgépek hatásfoka, második fõtétel, entrópia. (1 óra)
  3. A kinyerhetõ munka maximuma, exergia. (2 óra)
  4. Szabadenergia, potenciálok. (2 óra)
  5. Entrópia mérleg, entrópia áram, entrópia produkció, irreverzibilitás, egyensúly feltételei. (2 óra)
  6. Dinamikai törvények, reciprocitási relációk, szimmetriák. (2 óra)
  7. Temoelektromosság. (2 óra)
  8. Transzportfolyamatok. (2 óra)
  9. Egyensúlytól távoli rendszerek, gyors folyamatok. Dinamikai szabadsági fokok. (2 óra)
  10. A dielektromos polarizáció termodinamikai elmélete. (2 óra)
  11. A termodinamikai reológia alapjai. (2 óra)
  12. A termodinamika Gyarmati-féle hullámközelítése és a sugárzás útján történõ hõterjedés termodinamikai elmélete. (2 óra)
  13. A kiterjesztett termodinamika és a magasabbrendû fluxusok. (2 óra)
  14. Különleges alkalmazások: Villamos motorok, kolloid részecskék, elektromosan töltött részecskék mechanikai mozgása. (2 óra)
  15. A mechanika és az elektrodinamika törvényeinek termodinamikai újrafogalmazása. (2 óra)
  16. Disszipatív szerkezetek, stabilitás, mintaképzõdés. (2 óra)

A gyakorlatok tematikája az elõadásokéval egyezik meg, feladatait a mindenkori gyakorlatvezetõ az elõadóval egyeztetve határozza meg (találja ki) évenként módosítva illetve javítva azokat.