BMETE14AX15          Fizika1 Mechanika  /  számolási gyakorlat

Tárgyfelelős: Wittmann Marian

2019. őszi félév

Előadó, gyakorlatvezető: Lagzi István László


Pótzh az 1. zh anyagából: 2019. 12. 16. hétfő, 12:00 - 13:30, K234
Pótzh a 2. zh anyagából: 2019. 12. 16. hétfő, 15:30 - 17:00, K234
Pót-pótzh: 2019. 12. 20. péntek, 12:15, Ch C 14, Neptunban kérjük a "Díjköteles pótlás" vizsgaalkalomra jelentkezni.

A gyakorlatok anyaga 

órai feladatok
megoldásai
házi feladat
megoldása
1. anyag 1. megoldás

2. anyag 2. megoldás 1. házi feladat 1. hf megoldás
3. anyag 3. megoldás 2. házi feladat 2. hf megoldás
4. anyag 4. megoldás 3. házi feladat 3. hf megoldás
5. anyag 5. megoldás 4. házi feladat 4. hf megoldás
6. anyag 6. megoldás 5. házi feladat 5. hf megoldás
7. anyag 7. megoldás

8. anyag 8. megoldás 6. házi feladat 6. hf megoldás
9. anyag 9. megoldás 7. házi feladat 7. hf megoldás
10. anyag 10. megoldás 8. házi feladat 8. hf megoldás


Követelmények:

A BMETE14AX15 tárgyra vonatkozó követelményeket ld. itt.
A számolási gyakorlatra vonatkozó követelmények:
A számolási gyakorlatoknak legalább 70 %-án jelen kell lenni, azaz maximum 4 alkalommal lehet hiányozni.
A félév során a hallgató a számolási gyakorlatokon két zárthelyit ír. Az aláírás feltétele a két zárthelyi egyenkénti sikeres teljesítése.
A számolási gyakorlatokon írt két zárthelyire egyenként 25 pont kapható, mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni 10 pontot.

Fakultatív házi feladatok beadásával pluszpontok szerezhetők. A félév során 8 alkalommal kiadunk fakultatív házi feladatot, amit a következő héten lehet beadni, és ha helyes a megoldás, max. 1-1 pontot ér. Az így szerezhető pontok nem váltják ki a minimumkövetelményeket, de a vizsgajegy kialakításánál beszámítanak az összpontszámba.
A félév végi osztályzat kialakítása 50%-ban a számolási gyakorlat zárthelyiken és 50%-ban a vizsgán elért eredmény alapján történik.
Pótlási lehetőségek:
A
TVSZ-nek megfelelően mindkét zárthelyihez pótzárthelyi írható. Ha a pótzárthelyi sem eredményes, akkor pót-pótzárthelyi írható különeljárási díj megfizetése mellett.

Zárthelyik
A zárthelyik 90 percesek, 4 összetett számolási feladatból állnak. Elméleti kérdés nincs, negatív pont nincs.
Mindkét zárthelyin minimum 10 pontot el kell érni a maximális 25 pontból.
A zárthelyiken semmilyen segédeszköz nem használható, csak egyszerű számológép.
Felkészüléshez az egyes órákhoz kirakott anyagok és a régebbi zárthelyik használhatók, példatár nincs.
Pótzh:  A zh1 és a zh2 külön-külön pótolható ill. javítható.
Pót-pótzh: Ezen lehet mindkét zh-t pótolni (90 perc alatt 6 feladat), de ha csak az egyik zh hiányzik, akkor elég abból az anyagból írni (60 perc alatt 3 feladat).
Itt 3 feladat ér 25 pontot, és a min. 10 pontot külön-külön el kell érni.

Gyakorláshoz régi zárthelyik


2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 tavasz
zh1 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap  megoldás feladatlap  megoldás feladatlap   megoldás feladatlap megoldás feladatlap   megoldás
zh2 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap  megoldás feladatlap  megoldás feladatlap   megoldás
feladatlap megoldás feladat A B    megoldás
pótzh1 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap megoldás


feladatlap   megoldás
pótzh2 feladatlap megoldás feladatlap megoldásfeladatlap   megoldás
pót-pótzh feladatlap megoldás


Ajánlott jegyzetek
Vektorokról, vektorfüggvényekről
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I.
Budó Ágoston: Mechanika
R.P. Feynman - R.B. Leighton - M. Sands: Mai fizika
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Farkas Henrik - Wittmann Marian: Fizikai alapismeretek

Vizsgára készüléshez információk az előadásoknál: vizsgasorok és emelt anyag.