TT-5-206-14 DINAMIKAI RENDSZEREK

 1. A tárgyprogram legutolsó módosításának kelte: 1997. október 2.

 2. A tárgy felelõs tanszéke és oktatói:
 3. Heti óraszám: 2 óra elõadás, követelmény: vizsga, nincs gyakorlati jegy, kredit érték: (2)

 4. A tárgy helye a tantervben: 4b modul a vegyészmérnöki szakon

 5. Kötelezõ elõzetes követelmény: Matematika II (TT-1-918), differenciál egyenletek.

 6. Ajánlott elõzetes, vagy ajánlott együttes követelmény: Matematika III.

 7. Átfedés más tárgyak programjával: nincs

 8. Tantárgyi követelmények:

  Félévközi követelmény: Az órák látogatása (legalább 50 %-os részvétel az elõadásokon), a "Phaser" differenciálegyenlet-megoldó program kezelésének elsajátítása (a program a hálózatról lehívható), a félév végén 1 felmérõ zárthelyi megírása. Közepes, illetve ennél jobb eredmény esetén ez vizsgajegyként kerül megajánlásra.

  Vizsga: Az elméleti anyagot szóban, a feladatmegoldóképességet írásban kérjük számon. A vizsga írásbeli részén számítógép áll rendelkezésre a Phaser programmal.

 9. Irodalom:
 10. Részletes tárgyprogram:


(2 óra)

7.-8. óra

9.-10. óra

11.-12. óra

13.-14. óra

15.-16. óra

17.-18. óra

19.-20. óra

21.-22. óra

23.-24. óra

25.-26. óra

27.-28. óra

29.-30. óra