Bevezető fizika       vegyész- és biomérnök hallgatóknak

                                          a tárgy honlapja a villamosmérnök ill. mérnök informatikus hallgatók számára

Tárgykód: BMETE11AX12 / CB1...CB4 és CV1...CV5 kurzusok

Koordinátor oktatók:  Kály-Kullai Kristóf és Wittmann Marian

2019. őszi félév


Pótpót zh: dec. 20. péntek 12:15, Ch C14, a neptunban jelentkezni kell rá!


zh2
feladatlap a teszt megoldásával

zh1 feladatlap a teszt megoldásával

kurzuskód
időpont
terem
gyakorlatvezető
CB1
hétfő 8:15-
Ch 304 Horváth Gábor
CB2
hétfő 8:15- Ch 301
Varga László
CB3
hétfő 8:15- Ch 307
Szemere Mária
CB4
hétfő 16:15- Ch 304 Okvátovity Zoltán
CV1
kedd 17:15-
Ch 301
Gärtner István
CV2
kedd 17:15- Ch 302
Nagyfalusi Balázs
CV3
kedd 17:15- Ch a11
Györgypál Zsolt
CV4
hétfő 10:15-
Ch 301 Varga László
CV5
hétfő 10:15-
Ch a11
Horváth Gábor

A félév beosztása, DRS feladatlista heti bontásban:

hétfő
kedd

szept. 9.
szept. 10.
1. gyakorlat: kinematika
szept. 16.
szept. 17.
2. gyakorlat: dinamika
szept. 23.

oktatási szünet

szept. 30.
szept. 24.

3. gyakorlat: körpálya

okt. 7.
okt. 1.

4. gyakorlat: munka, energia

okt. 14.
okt. 8.

5. gyakorlat: termodinamika / 1

okt. 21.
okt. 15.

zh1 összefoglaló óra
okt. 22. kedd 10:15- 
zh1

okt. 28.
okt. 22.

6. gyakorlat: termodinamika / 2

nov. 4.
okt. 29.

7. gyakorlat: elektrosztatika, kondenzátorok

nov. 11.
nov. 5.

8. gyakorlat: egyenáram
FIGYELEM! nov. 7-én este ki lett cserélve,
előtte 2 otthoni feladat hiányosan volt megadva


nov. 12.
oktatási szünet
nov. 18.
nov. 19.
9. gyakorlat: indukció, váltóáram
nov. 25.
nov. 26.
10. gyakorlat: optika
dec. 2.
dec. 3.
zh2 összefoglaló óra
dec. 9.

konzultáció?
dec. 10. kedd 10:15-
zh2
dec. 16. hétfő 12:00-
                       15:30-
pót zh1
pót zh2
dec. 20. péntek 12:15-
pót-pótzh

Kötelező feladatgyűjtemény:
Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok I-II (rövidítve DRS)

Ajánlott tankönyvek:

Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Vermes Miklós: Fizika I-II. ISBN 963004571-0
Ajánlott online segédanyagok:
http://alfa.bme.hu/
Bevezető fizika összefoglalók (Copyright: Pásztor Árpád)

Követelményrendszer:

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegyet két zárthelyi alapján adjuk. Az elégséges jegy feltétele 40% teljesítése külön-külön mindkét zárthelyin.
Jelenléti követelmény: a gyakorlatok 70%-án való részvétel 13 alkalomra számítva, azaz 9 alkalom.
"Nem teljesített" az eredmény, ha vagy a jelenléti követelmény nem teljesül, vagy egyetlen zárthelyit sem ír valaki.
Pótlások:
Alanyi jogon mindkét zárthelyi külön-külön pótolható a pótlási héten.
Nem írhat pótzh-t az, aki egyetlen rendes zh-t sem írt, illetve nem teljesítette a jelenléti követelményeket.

Ponthatárok:

40% -
2
55% -
3
70% -
4
85% - 5

Zárthelyik:

A zárthelyik két részből állnak:
- feleletválasztós kérdések; pontozásuk: a jó válasz +2 pont, a rossz válasz -1 pont, és ha nincs válasz, 0 pont;
- a gyakorlatok anyagaként kijelölt
számolós feladatok közül 8 db; pontozásuk: 0-6 pont között.
A zárthelyiken csak normál zsebszámológép használható (
mobiltelefon nem használható számológépként); függvénytábla, egyéb segédeszköz nem használható.
1. zh: az 1.-5. gyakorlat anyagából
 
2. zh
: a 6.-10. gyakorlat anyagából 

Pótzh:
Mindkét zárthelyi külön-külön pótolható, ill. javítható. Aki beadja, annak a pótzárthelyi eredménye felülírja az addigi eredményt.
Pót-pótzh: A pót-pótzárthelyi fizetős, és az egész félév anyagát tartalmazza (vagyis akinek az egyik zh-ja megvan, annak is az egész félévi anyagból kell írnia).

Mintazárthelyik

1. zh   zh1 feladatlap_20141107    20141107_teszt_mo        zh1_feladatlap_20151019   20151019_teszt_mo    

2. zh   zh2 feladatlap_20141212   20141212_teszt_mo        zh2_feladatlap_20151130   20151130_teszt_mo    


zh1 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)
zh2 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)