Kály-Kullai Kristóf

1979-ben született Budapesten.
2002-ben fizikus diploma a BME Természettudományi Karán.
Tudományos fokozat: Phd, 2007 a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskolán.

2005 - 2007 a BME Kémiai Fizika Tanszékén tanszéki mérnök.
2008 - 2010 Posztdok a heidelbergi BioQuant-ban.
2011-től adjunktus a BME Fizika Tanszékén.

Oktatás:

Vegyész és biomérnök hallgatók fizika oktatása.

Kutatás:

nemlineáris dinamika, kémiai hullámok, geometriai hullámelmélet.

Cím:

BME Fizika Tsz,
1521 Budapest, Pf. 91
Tel: 463-1897
Fax: 463-1896
e-mail: kakukri@eik.bme.hu